02636670331-02636670329

ترکیب نور

ترکیب نور 7 اسفند 1396

ما از کودکي با رنگ هاي متفاوت آشنا شديم ، و مداد رنگي هاي رنگارنگ دوست دوران کودکي ما بوده اند.بسياري از ما اصول اوليه ترکيب رنگ را به صورت تجربي فرا گرفتيم،رنگ آبي را با زرد مخلوط کرده و به رنگ سبز رسيده ايم ، يا با ترکيب قرمز و سبز رنگ قهوه اي را مي ساختيم.ترکيب رنگ هميشه براي ما جالب بوده است و جذاب، و اين جذابيت در نورها نيز حکم فرمايي مي کند.
تفاوت ترکيب رنگ در نور و نقاشي
جالب است بدانيد ، بر خلاف ذهنيت پايه ما نسبت به ترکيب رنگ -که در نقاشي ما به واسطه ترکيب سه رنگ اصلي (قرمز،زرد و آبي) انجام مي داديم-  ترکيب رنگ در نور بسيار متفاوت است.سال ها قبل که نقاشي ميکردم،و از ترکيب رنگ هاي پايه نقاشي براي ساخت رنگ بهره مي بردم،بسيار جاي تعجب بود وقتي که مي ديدم سه رنگ سبز، آبي و قرمز بر روي تلويزيون هاي رنگي به عنوان رنگ هاي اصلي نقش بسته اند.وقتي با دقت بيشتري به صفحه لامپ کاتودي تلويزيون نگاه مي کردم و اين سه رنگ را مي ديدم ، براي من تعجب آور بود که چگونه مي توان با اين سه رنگ به تمام رنگ ها دست پيدا کرد.نکته اي که من از آن غافل بودم ، اين بود که در واقع اصول ترکيب رنگ در نور و نقاشي متفاوت هستند.در نقاشي نمي توان از ترکيب رنگ هاي سبز وقرمز به رنگ زرد دست يافت، و رنگ قهوه اي از اين ترکيب حاصل مي شود(به علت خاصيت فيلتري رنگدانه ها)، در صورت که در نور با ترکيب رنگ هاي سبز و قرمز ، رنگ زرد حاصل مي شود.در نقاشي با ترکيب تمام رنگ ها به رنگ قهوه اي تيره مي رسيم (به دليل همان خاصيت فيلتري رنگ) در صورتي که از ترکيب تمام طيف رنگ هاي نور در نقاشي به رنگ سفيد ميرسيم
 
در واقع نکته اي که در تحليل رنگ نور وجود دارد ، اين است که در ترکيب دو نور متفاوت ، نور ها با يک ديگر جمع مي شوند ، اما در ترکيب دو رنگ متفاوت ، رنگ ها به صورت ترکيبي هم با ديگر رنگ ها جمع مي شوند و هم يک ديگر را فيلتر مي کنن.پس از ترکيب نور قرمز و سبز در نور ، نور زرد که رنگ مابين اين دو رنگ در طيف نور است ايجاد مي شود، اما در ترکيب رنگ سبز و رنگ قرمز ، رنگ زرد +رنگ سياه حاصل مي شود ، که همان رنگ زرد تضعيف شده يا قهوه اي مي باشد.
رنگ نور خالص و ترکيبي
نکته ديگر که بايد در تحليل رنگ نور متذکر شد ، اين است که ما دو نوع رنگ در نور داريم ، رنگ نور خالص (مثل ارغواني خالص و زرد خالص) ، يا رنگ نور ترکيبي (مثل ارغواني حاصل از ترکيب نورهاي آبي و قرمز ، يا زرد حاصل از ترکيب نورهاي سبز و زرد).اين ترکيب مي تواند ناشي از چند نور به جاي دو نور باشد.براي اين که بتوان اين دو نوع نور را از يک ديگر تشخيص داد ،مي توان از يک منشور بهره برد.اين همان روشي است که در به دست آوردن طيف نور يک منبع نور سفيد و محاسبه مقدار سي آر آي کاربرد دارد.به اين صورت که با عبور يک طيف باريک از نور يک منبع نور از يک منشور شيشه اي و قرار دادن يک صفحه سفيد در فاصله مناسب ، مي توان طيف رنگ آن نور را روي صفجه سفيد ملاحظه کرد
 
البته بايد متذکر شويم که اين روش ، روشي تقريبي است.در واقع ترکيب نور به اين راحتي و صد در صد خطي نيست.براي پي بردن به اين مطلب مي بايست منحني حساسيت چشم انسان به هر رنگ را ملاحظه نماييد.اين منحني در تقريبي که ما به کار مي بريم يک منحني نيمه خطي و ساده است
 
 
ترکیب نور