02636670331-02636670329

تاثیر ال ای دی بر رشد گیاهان

تاثیر ال ای دی بر رشد گیاهان7 اسفند 1396

به گزارش   انسان‌ها طي 10 هزار سال اخير کشاورزي را در تسخير خود درآورده‌اند اما فقط يک خشکسالي يا سيلاب ناگهاني کافي است تا محصول يکساله آن‌ها را از بين ببرد. هم‌اکنون، يک فيزيولوژيست گياهي به نام «شيگهارو شيمامورا» از شرکت با برپايي يک مزرعه در مقياس صنعتي در درون در ژاپن به دنبال حل اين مشکل است .
اين مزرعه که توسط لامپ‌هاي ال اي دي ويژه کنترل مي‌شود، اوايل ماه جاري ميلادي افتتاح شد و گفته مي‌شود روزانه 10 هزار بوته کاهو توليد مي‌کند. اندازه مزرعه مزبور نصف زمين فوتبال است و در کارخانه سابق شرکت سوني در کاشيواي ژاپن احداث شده است.
مزرعه جديد از 17 هزار و 500ال اي دي استفاده مي‌کند که براي تقليدکردن نور شب و روز به کار مي‌روند. لامپ‌هاي ال اي دي در مقايسه با نور فلورسنت 40 درصد برق کمتري مصرف مي‌کنند و دوام آن‌ها بيشتر است. با نظارت دقيق بر فرآيند فتوسنتز، اين سيستم دو و نيم برابر سريع‌تر کاهو را در مقايسه با مزارع فضاهاي بيرون رشد مي‌دهد. چنين شيوه‌اي همچنين ميزان اتلاف را تا 40 درصد کاهش داده و حاصلخيزي محصول را تا حد قابل‌توجهي افزايش مي‌دهد.


لامپهاي ال اي دي ويژه اين مزرعه توسط شرکت     توليد شدهاند و نور را در طول موجهاي بهينه براي رشد گياه ساطع ميکنند. نور بنفش براي تقليد نور شب به کار ميرود در حالي که نور سفيد به کندي در طول روز ساطع شده و براي تقليد حرکت خورشيد در آسمان به کار ميرود. همچنين دما، رطوبت و آبياري تحت کنترل هستند و گفته ميشود ميزان آب مورد نياز اين مزرعه يک درصد ميزان لازم در مزارع طبيعي است
 
 
تاثیر ال ای دی بر رشد گیاهان