02636670331-02636670329

مضرات لامپ های کم مصرف

مضرات لامپ های کم مصرف7 اسفند 1396

پس از مدت ها تبليغ درمورد استفاده از لامپ هاي کم مصرف و تلاش براي گسترش آن در جامعه مدتي است که هشدارها درمورد روش نادرست استفاده از آنها در ايران جدي تر شده؛ به قول کارشناس بهداشت تشعشات وزارت بهداشت، بمب جيوه را به خانه ها آورديم و درمورد آن آموزشي به مردم نداديم. همه ما حتي شده يک بار تبليغات مربوط به استفاده از لامپ هاي کم مصرف به جاي لامپ هاي قديمي را ديده يا شنيده ايم. صرفه جويي در مصرف انرژي و به دنبال آن کاهش بهاي قبض برق، مهم ترين مزيت استفاده از اين لامپ هاست.

پس از مدت ها تبليغ درمورد استفاده از لامپ هاي کم مصرف و تلاش براي گسترش آن در جامعه مدتي است که هشدارها درمورد روش نادرست استفاده از آنها در ايران جدي تر شده؛ به قول کارشناس بهداشت تشعشات وزارت بهداشت، بمب جيوه را به خانه ها آورديم و درمورد آن آموزشي به مردم نداديم.

خطر در بالاي سر
جيوه يک فلز سمي است که روي سيستم اعصاب انسان اثر مي گذارد و مي تواند به بروز سرطان هم منجر شود. درون حباب لامپ هاي کم مصرف از گاز جيوه استفاده شده است. علي گوراني، کارشناس بهداشت تشعشات وزارت بهداشت، يکي از کارشناساني است که در مورد استفاده نادرست از يک تکنولوژي خوب هشدار مي دهد؛ او در گفت و گو با خبرگزاري ايلنا گفته است در تمام دنيا تکنولوژي هايي مانند لامپ هاي کم مصرف همراه با بسته هاي آموزشي به
مردم ارائه شد ولي در ايران اين وسيله بدون آموزش و فرهنگسازي مناسب به جامعه راه يافت؛ به همين دليل حالا «در خانه ها، کوچه ها و خيابان ها شاهديم که به راحتي لامپ هاي کم مصرف و فلورسنت خرد و مانند زباله هاي ديگر حمل مي شوند؛ درحالي که اين لامپ ها بايد با دستورالعمل ويژه جمع و امحا شوند و خرده ها و خاک هاي آن را نبايد به هيچ وجه با جاروبرقي جمع کرد
راهکارهايي براي کاهش خطر :
اشاره به خطرهاي احتمالي استفاده از لامپ هاي کم مصرف و مهتابي (              ) براي اين نيست که بگوييم از اين لامپ ها استفاده نکنيد؛ راهکارهايي وجود دارند که با عمل به آنها احتمال خطر کاهش مي يابدپرتاب کردن و شکستن لامپ هاي مهتابي به سرگرمي بعضي افراد به ويژه نوجوانان در خيابان ها و کوچه تبديل شده است؛ درمورد خطرات اين کار به آنها هشدار دهيد.درصورتي که لامپ کم مصرف يا مهتابي در يک محيط بسته و کوچک شکست، تا 15 دقيقه محل را ترک کنيد. بعد از بازگشت پنجره ها را باز يا دستگاه تهويه را روشن کنيد. هنگام جمع آوري تکه هاي لامپ دستکش بپوشيد يا از دو تکه مقوا کمک بگيريد.از جاروبرقي يا دستي استفاده نکنيد. بعد از جمع آوري خرده شيشه ها، آنها را درون يک کيسه نايلوني قرار دهيد، در آن را گره بنزيد و درون سطل آشغال بيندازيد. براي پاک کردن زمين از جيوه هم از دستمال مرطوب استفاده کنيد.درصورتي که اين لامپ ها سوختند آنها را به ماشين بازيافت زباله تحويل دهيد يا در سطل هاي مخصوص بازيافت بيندازيد.بهتر است لامپ هاي کم مصرف را درون حباب قرار دهيد و آنها را در جايي وصل کنيد که بيشتر از 30 سانتي متر با افراد فاصله داشته باشد.بعد از 5 تا 10 هزار ساعت استفاده از اين لامپ ها آنها را تعويض کنيد.
 
 
مضرات لامپ های کم مصرف