Logic Gates

 • CD4093BM96G4

  00414039

  آی سی سری CMOS دارای 4 گیت NAND با دو ورودی اشمیت تریگر

  $0.44
 • HEF4081BT,652

  00414033

  آی سی گیت های منطقی 4 تایی AND با 8 ورودی و 4خروجی با ولتاژ کاری 15-3 ولت

  $0.08
 • SN74LS00N

  00414022

  آی سی گیت منطقی 4 تایی NAND و2 ورودی و 1 خروجی با ولتاژ کاری 5.25-4.75 ولت

  $0.45
 • SN74LS08NE4

  00414025

  آی سی گیت های منطقی 4 تایی AND و2 ورودی و1خروجی با ولتاژ کاری 5.25-4.75 ولت

  $0.76
 • SN74LS10N

  00414026

  آی سی گیت منطقی 3تایی NAND و 3ورودی و1خروجی با ولتاژ کاری 5.25-4.75 ولت

  $0.09
 • SN74LVC1G11DCKR

  00414046

  آی سی منطقی شامل یک گیت AND با 3 ورودی مثبت و یک خروجی, ولتاژ کاری بین 1.65V تا 5.5V

  $0.50
 • HEF4001BT

  00414037

  آی سی خانواده CMOS شامل 4 عدد گیت NOR می باشد که هر گیت دارای 2 ورودی, تمام خروجی ها دارای بافر, ورودی ها با دیودهای متصل به Vdd و Vss در برابر تخلیه الکترواستاتیکی محافظت میشوند.

  Out of stock
 • SN74LVC1G08DCKR

  00414045

  آی سی منطقی با عملکرد AND و دو ورودی و ولتاژ کاری 5_1.8 ولت

  Out of stock