آی سی های تقویت کننده

 • آی سی LT1715CMS#TRPBF

  00405037

  مقایسه گر آنالوگ خیلی سریع 4 نانوثانیه 2 تایی با دمای کاری 0 تا 70 درجه سانتیگراد

  $۸.۲۳
 • آی سی LT1715IMS#TRPBF

  00405036

  مقایسه گر آنالوگ خیلی سریع 4 نانوثانیه 2 تایی

  $۵.۳۱
 • آی سی AD620AR

  00405042

  تقویت کننده تفاضلی ابزار دقیق تک کاناله توان مصرفی پایین دارای 3 حالت خروجی

  $۳.۸۸
 • آی سی AD620BRZ CH

  00405041

  تقویت کننده تفاضلی ابزار دقیق تک کاناله توان مصرفی پایین

  $۴.۸۶
 • آی سی AD704ARZ-16

  00405045

  تقویت کننده چهارکاناله با قابلیت نویزپایین وپهنای باند 800KHz

  $۱۵.۲۳
 • آی سی AD8066ARZ

  00405028

  تقویت کننده دو کاناله پهنای باند145MHz باقابلیت ریل تو ریل و ولتاژ آفست ورودی 400 میکرو ولت

  $۶.۷۱
 • آی سی AD818AR

  00405031

  تقویت کننده دقیق تک کاناله و پهنای باند 600kHz و ولتاژ آفست ورودی 0.25 میلی ولت

  $۰.۴۹
 • آی سی AD818AR

  00405032

  تقویت کننده تک کاناله ویدیو وپهنای باند 100MHz وولتاژ آفست ورودی 2 میلی ولت

  $۸.۰۰
 • آی سی AD823AARMZ

  00405021

  تقویت کننده دو کاناله دقیق وپهنای باند 10MHz وولتاژ آفست ورودی 0.8 میلی ولت

  $۶.۶۶
 • آی سی AD823AR

  00405004

  تقویت کننده دقیق با وقابلیت ریل تو ریل وتکنولوژی JFET

  $۷.۵۳
 • آی سی AD825ARZ

  00405003

  تقویت کننده دقیق با سرعت بالا وتکنولوژی FET با رنج دمایی 40- تا 85 درجه ی سانتی گراد

  $۵.۳۲
 • آی سی AD8475BRMZ

  00405023

  تقویت کننده دو کاناله دقیق وپهنای باند 500KHz وولتاژ آفست ورودی 0.08 میلی ولت با تحمل دمایی 40- تا 85 درجه ی سانتی گراد

  $۷.۲۹