آی سی های واسط

 • آی سی +MAX13448EESD

  00415046

  درایور RS485 با 1 کانال و سرعت kb/s 250-500 و به صورت 2 طرفه ولتاژ کاری 3 تا 5.5 ولت

  ۲۴۲,۰۰۰ تومان
 • آی سی +MAX3082CPA

  00415039

  درایور RS422/RS485 با سرعت بالای 115kb/s و ولتاژ کاری 5 ولت

  ۱۸۱,۵۰۰ تومان
 • آی سی +MAX3160EAP

  00415044

  درایور RS422/RS485 با 2 کانال و سرعت 10Mbs ولتاژ کاری 5.5-3 ولت

  ۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • آی سی +MAX3491ESD

  00415040

  درایور RS422/RS485 با سرعت 10Mbs ولتاژ کاری 3.3 ولت

  ۲۵۸,۵۰۰ تومان
 • آی سی ADM2491EBRWZ

  00415048

  آی سی ایزوله واسط پروتکل RS-422/RS-485 باسرعت 16Mbps با ولتاژ کاری 5 تا 3.3 ولت

  ۳۵۸,۰۵۰ تومان
 • آی سی ADM2582EBRWZ

  00415006

  ایزولاتور 422/RS485 تک کاناله با نرخ ارتباطی 500 کیلوبایت و سرعت داده 16Mbps

  ۴۴۸,۹۷۶ تومان
 • آی سی ADM3251EARWZ-REEL

  00415003

  ایزولاتور RS232 تا 2.5 کیلو ولت تک کاناله

  ۶۴۱,۵۲۰ تومان
 • آی سی ADM485ARZ

  00415019

  آی سی های واسط RS422/485 با قابلیت ارتباط یک طرفه و ولتاژ کاری 5 ولت

  ۳۵,۹۱۵ تومان
 • آی سی ADUM1200ARZ-RL7

  00415034

  آی سی ایزوله دیجیتال 2 کاناله و ولتاژ عایق 2.5kVrms

  ۱۵۹,۵۰۰ تومان
 • آی سی ADUM1250ARZ-RL7

  00415050

  آی سی ایزوله دیجیتال 2 کاناله دوطرفه با ولتاژ عایق 2.5kVrms و سرعت 1مگابیت بر ثانیه

  ۲۷۵,۰۰۰ تومان
 • آی سی DS26LV31TM

  00415041

  درایور سرعت بالای RS-422 با 4 کانال ارسال کننده و ولتاژ کاری 3 تا 3.6 ولت

  ۲۸۰,۵۰۰ تومان
 • آی سی DS26LV32ATM

  00415042

  درایور سرعت بالای RS-422 با 4 کانال دریافت کننده و ولتاژ کاری 3 تا 3.6 ولت

  ۲۷۵,۰۰۰ تومان