فیلتر مکانیکی الکترومغناطیسی

 • فیلتر BMIS-202-C

  01003003

  سرپوش محافظ امواج یا نوسانات الکترومغناطیسی BMIS-202 با ابعاد 2.00x16.96x16.96MM

  ۶۵,۴۵۰ تومان
 • فیلتر BMIS-202-F

  01003002

  قاب یا ورق محافظ امواج یا نوسانات الکترومغناطیسی BMIS-202 با ابعاد (mm)16.5*16.5*3.6

  ۵۶,۴۳۰ تومان