گیت های منطقی

 • آی سی CD4093BM96G4

  00414039

  آی سی سری CMOS دارای 4 گیت NAND با دو ورودی اشمیت تریگر

  $۰.۴۴
 • آی سی HEF4081BT,652

  00414033

  آی سی گیت های منطقی 4 تایی AND با 8 ورودی و 4خروجی با ولتاژ کاری 15-3 ولت

  $۰.۰۸
 • آی سی SN74LS00N

  00414022

  آی سی گیت منطقی 4 تایی NAND و2 ورودی و 1 خروجی با ولتاژ کاری 5.25-4.75 ولت

  $۰.۴۵
 • آی سی SN74LS08NE4

  00414025

  آی سی گیت های منطقی 4 تایی AND و2 ورودی و1خروجی با ولتاژ کاری 5.25-4.75 ولت

  $۰.۷۶
 • آی سی SN74LS10N

  00414026

  آی سی گیت منطقی 3تایی NAND و 3ورودی و1خروجی با ولتاژ کاری 5.25-4.75 ولت

  $۰.۰۹
 • آی سی SN74LVC1G11DCKR

  00414046

  آی سی منطقی شامل یک گیت AND با 3 ورودی مثبت و یک خروجی, ولتاژ کاری بین 1.65V تا 5.5V

  $۰.۵۰
 • آی سی HEF4001BT

  00414037

  آی سی خانواده CMOS شامل 4 عدد گیت NOR می باشد که هر گیت دارای 2 ورودی, تمام خروجی ها دارای بافر, ورودی ها با دیودهای متصل به Vdd و Vss در برابر تخلیه الکترواستاتیکی محافظت میشوند.

  اتمام موجودی
 • آی سی SN74LVC1G08DCKR

  00414045

  آی سی منطقی با عملکرد AND و دو ورودی و ولتاژ کاری 5_1.8 ولت

  اتمام موجودی