اپتوالکترونیک

 • اپتوکوپلر 4N27 سفید

  00501012

  اپتوکوپلر تک کاناله با قابلیت ایزولاسیون 4170 ولت و خروجی ترانزیستوری

  $۰.۲۰
 • اپتوکوپلر 6N137M

  00501002

  اپتوکوپلرتک کاناله باقابلیت ایزولاسیون 5000Vrms و سرعت 10Mb/s و خروجی Open Collector

  $۰.۱۷
 • اپتوکوپلر ACPL-064L-000E

  00501018

  اپتوکوپلر 2 کاناله با قابلیت ایزولاسیون 3750 ولت و سرعت 10 MBps و خروجی Push-Pull CMOS

  $۸.۷۸
 • اپتوکوپلر ACSL-6400-00TE

  00501017

  اپتوکوپلر سرعت بالا 4 کاناله باقابلیت ایزولاسیون 2500Vrms و سرعت 15Mb/s و ولتاز ورودی 3 تا 5.5 ولت

  $۱۶.۲۷
 • اپتوکوپلر EL3H7(A)-G

  00501014

  اپتوکوپلر 1 کاناله با قابلیت ایزولاسیون 3750 ولت و خروجی ترانزیستوری

  $۰.۶۰
 • اپتوکوپلر HCPL-0211-500E

  00501005

  اپتوکوپلرتک کاناله باقابلیت ایزولاسیون 3750Vrms و سرعت 5Mb/s و خروجی Open Collector

  $۱.۸۸