فیلترهای خطی

  • فیلتر QPI-5L(Z)

    01003004

    لاین فیلتر EMI مناسب برای تغذیه مدارات در محیط های صنعتی و پر ‌نویز در محدوده فرکانسی 150KHZ تا 30MHZ

    $۳۵.۵۰