دیود شاتکی

 • دیود 1N5817-SMD

  00703023

  دیود شاتکی با تحمل ولتاژ 20 ولت و جریان 1 آمپر با مارکاژ SS13

  ۱,۴۹۶ تومان
 • دیود 1N5819

  00703021

  دیود شاتکی با تحمل ولتاژ 40 ولت و جریان 1 آمپر با افت ولتاژ پایین در حالت بایاس مستقیم و سرعت کلید زنی بسیار سریع

  ۵۹۴ تومان
 • دیود 1N5819HW-7-F

  00703010

  دیود شاتکی با تحمل ولتاژ 40 ولت و جریان 1 آمپر

  ۳۸,۵۰۰ تومان
 • دیود 1N5822

  00703020

  دیود شاتکی با تحمل ولتاژ 40 ولت و جریان 3 آمپر با افت ولتاژ پایین در حالت بایاس مستقیم و سرعت کلید زنی بسیار سریع

  ۱,۹۵۸ تومان
 • دیود 1SS389-G

  00703004

  دیود شاتکی با تحمل ولتاژ 10 ولت و جریان 100 میلی آمپر

  ۳,۶۸۵ تومان
 • دیود B260AQ-13-F

  00703042

  دیود شاتکی با تحمل ولتاژ 60 ولت و جریان 2 آمپر

  ۸,۱۴۰ تومان
 • دیود BAR43C

  00703028

  دیود شاتکی شامل دو دیود کاتد مشترک با ولتاژ 30 ولت و جریان 200 میلی آمپر

  ۲,۲۰۰ تومان
 • دیود BAT54

  00703019

  دیود شاتکی با تحمل ولتاژ 30 ولت و جریان 200 میلی آمپر

  ۷۰۴ تومان
 • دیود BAT54C-7-F

  00703030

  دیود شاتکی شامل دو دیود کاتدمشترک با ولتاژ 30 ولت و جریان 200 میلی آمپر

  ۴۴۰ تومان
 • دیود BAT54HT1G

  00703015

  دیود شاتکی با تحمل ولتاژ 30 ولت و توان 200 میلی وات

  ۱۰,۷۸۰ تومان
 • دیود BAT54S

  00703036

  دیود شاتکی 0.8 ولت و جریان 200 میلی آمپر با ولتاژ معکوس 30 ولت و سایز SOT-23-3

  ۸,۰۸۵ تومان
 • دیود BAT54S-7-F

  00703040

  دیود شاتکی شامل دو دیود با ولتاژ 30 ولت و جریان 200 میلی آمپر

  ۱۱,۵۵۰ تومان